demo-versioner, shareware-versioner och en massa annan information

finns på http://mjukverket.helleforsdata.com/esdinfo.html

/bosse